مقاله ها

زیر سازی :

زیر فرش کف طبقۀ تحتانی ساختمانی که مستقیماً با زمین تماس دارد باید به منظور جلوگیری از نفوذ رطوبت علاوه بر عایق سطح قائم و افقی دیوارها که در نقشه و مشخصات پیش بینی شده است، دارای زیر سازی به شرح زیر نیز باشد:

25 تا30 سانتیمتر کف را قلوه سنگ درشت چیده و سپس روی آن یک قشر مخلوط شن درشت می ریزند تا این که فواصل خالی پر شده 1 سانتیمتر روی کلیه سطوح را بپوشاند و سپس روی آن یک قشر بتن نوع B150 به ضخامت حداقل 5 سانتیمتر ریخته و سپس روی آن را فرش می کنند.

-   به کار بردن سنگ لاشه به جای سنگ قلوه در صورتی که سنگ قلوه یافت نشود مجاز خواهد بود.

-   در طبقات به منظور پر کردن فضای بین پوشش سقف و فرش کف از مصالح سبک مانند پوکه معدنی و کوره ای و یا مصالح مشابه استفاده می شود و سپس روی آن را با یک قشر ماسه نرم پوشانده و آماده برای فرش می نمایند.

 

موزائیک فرش :

موزائیک در اندازه ها و انواع گوناگون جهت کف پوش فضاهای داخلی و محوطه های خارجی ساختمان به کار میرود. معمولاً ملات موزائیک فرش ؛ ماسه آهک ، ملات باتارد و یا ماسه سیمان می باشد.

پس از فرش موزائیک درزهای آن با دوغاب رقیق سیمان پر می شود، و بلافاصله سطح موزائیک فرش تمیز می گردد.

 

دلیل گذاشتن :

دلیل گذاری از اصول موزائیک فرش ، سنگ فرش ، پارکت سازی و موارد دیگر می باشد.
برای تراز کردن کف موزائیک فرش، دلیل موزائیک را تراز نموده و یا از خط تراز اندازه برداری کرده و سطح تراز کف را به دست می آوریم.

 

طرز عمل :

پس از جاروب کردن سطح زیر موزائیک فرش و خیس نمودن آن، با در نظر گرفتن ضلع اصلی محل ، ملات را به ضخامت لازم پهن کرده، موزائیک را روی ملات گذارده، با ته تیشه می کوبیم و سطح موزائیک را به صورت چپ و راست تراز می کنیم.
از موزائیک کار گذارده شده به انتهای سطح تراز برده و موزائیک دیگری را به طور موقتی به شرحی که گفته شد کار می گذاریم. از اولین موزائیک به آخرین موزائیک ریسمان کشی میکنیم و پس از پهن کردن ملات از اولین موزائیک، موزائیک گذاری تکرار می شود.

موزائیک ها از یک طرف ریسمان کار کنترل و از طرف عقب با تراز گذاردن با سطح موزائیک با کمک ریسمان کار نیز کنترل می گردند.

پس از نصب اولین رج، ممکن است موزائیک تمامی و کامل نباشد. ریسمان کار را از موزائیک بعدی به موزایک ضلع دوم 90 درجه کرده، این عمل به وسیلۀ گونیای بزرگ انجام می شود سپس از گوشۀ تلاقی ، موزائیک فرش به شرحی که گفته شد ادامه می یابد.

دلیل گذاری ضلع سوم با استفاده از متر فلزی و اندازه برداری از ضلع اول انجام می شود. پس از نصب موزائیک ، گوشۀ چهارم و تراز کردن آن، دلیل سوم، به شرح دلیل گذاری نصب می شود.
در این ردیف باید توجه شود که بندها به اندازه بندهای ردیف اول باشد تا کف پوش کاملاً گونیا فرش شود.

 

موزائیک فرش بعد از دلیل چینی :

معمولاً پر کردن متن موزائیک فرش ، (دو رج- دو رج ) انجام می شود. از دلیل اول به دلیل سوم ریسمان کشی کرده، موزائیک ها از یک طرف با ریسمانکار و از طرف عقب با دلیل دوم کنترل می شود و بدین ترتیب رج ها تکرار می گردند.

در فرش دو رج- دو رج از وجود شمشه کوتاه استفاده شده که از یک طرف با ریسمانکار و از طرف عقب با رجهای موزائیک فرش کنترل می گردند. بدیهی است ملات موزائیک قدری بیشتر از حد معمول گرفته شده. و با کوبیدن ته دسته تیشه بر موزائیک ، ملات فشرده و سطحی فاقد نشست به وجود آید.
پس از موزائیک فرش متن، چنانچه کناره های موزائیک فرش کمتر از خشت کامل باشد، با تیشه، پشت موزائیک را به اندازه لازم شیار داده، موزائیک را بر سطح هموار ماسه نرم گذارده و با ضربه زدن تیشه بر پروفیل فلزی که بر موزائیک واقع است موزائیک شکسته و کناره به دست می آید. ردیف کنارۀ فرش شده و پوشش کف انجام می گردد. سپس درزهای موزائیک فرش دوغاب ریزی شود.
در ضمن چنانچه خواسته باشند سطح موزائیک فرش دارای شیب باشد قبلاً زیرسازی آن را با درصد شیب لازم آماده می سازند.

طرز دوغاب ریزی :

پس از گذشت حدود 12 ساعت از موزائیک فرش، سطوح موزائیک فرش را خیس کرده دوغاب سیمان ریخته، پس از پر کردن سطح موزائیک فرش ؛  به وسیلۀ کمچه کشیدن و یا جاروب زدن بر سطح دوغاب ریخته شده ماسه نرم می پاشیم و پس از مکش آب سیمان به وسیلۀ ماسه، سطح کفپوش را با گونی فوراً تمیز می نماییم. در ضمن در دوغاب ریزی موزائیک های رنگی از سیمان سفید و یا رنگی همراه با خاک سنگ و پودر سنگ استفاده می شود.

فرش موزائیک با شیب یکطرفه :

فرش موزائیک با شیب جهت هدایت آب به یک طرف در مکانهایی چون تراس ، حیاط و محوطه مورد استفاده قرار میگیرد. در این فرش به نحوۀ شیب آن بایستی دقیقاً توجه شود تا کشش آب در مسیری که باید حرکت کند به درستی جریان یافته تا موزائیک فرش خالی از اشکالات عدم کشش باشد مسلماً در این گونه فرش ها نسبت به درصد کافی و بر آورد با مطالب فنی و اصول شیب بندی انجام می گردد و زیر سازی برای فرش آماده شده و سپس موزائیک در سطح شیب دار مفروش می گردد.

 

فرش موزائیک با شیب چهار طرفه

زمانی که حرکت و هدایت آب در جهت ناودانی که در وسط پشت بام و یا در سرویسهایی چون توالت و یا در حمام به طرف کفشوی که عموماً در میان مکان بوده خواسته شود ، فرش با زیر سازی شیب به نسبت طول شیب با درصد کافی انجام می گردد که رعایت آن از اصول کار شیب بندی و در مجموع فرش موزائیک به حالت شیب چهار طرفه خواهد بود. 
برای اجرای موزائیک فرش با شیب چهار طرفه مراحل زیر به ترتیب صورت می گیرد :


1- چهار موزائیک به عنوام کرم در چهار طرف در ابعاد مشخص با یکدیگر تراز می گردند. 
2- ریسمانکار بین دو کرم کشیده می شود و دلیل گذاری در حالت تراز بودن در راستای ریسمانکار همراه با شیب آن به طرف کرم میانی با دقت انجام می گردد. 
3- وسیلۀ گونیا دلیل بعدی در محل خود لا رعایت تراز بودن سطح از یک طرف و شیب لازم به طرف کرم میانی دنبال می گردد. 
4- دلیل سوم با سر وته برداشتن و رعایت اصول دلیل گذاری همراه با شیب انجام می شود.
5- دلیل چهارم با سر و ته گرفتن به صورت اقطار مربع که گویای گونیا بودن کار خواهد بود به وجود می آید. 
6- کذم میانی در وسط دهنه و محل مورد نظر با رعایت شیب لازم کار گذارده می شود.
7- از گوشه ها دلیل به وسط کرم میانی ریسمانکشی شده و شیب بدست آمده شمشه گرفته می شود. بدیهی است شمشه حاصله از ملاط سفت و یا خاک دونم می باشد. 
8-  برای ادامۀ فرش دو دلیل مقابل ریسمان کشی شده و وسیلۀ مهار کننده ای سطح شمشۀ شیب نیز مهار می گردد. 
9-  فرش متن با رعایت شیبی که از مهار دو شمشه و دو دلیل مقابل یکدیگر می باشد دنبال می گردد تا به وسط دهنه رسیده با عوض کردن محل ریسمانکار بر روی دلیل وسط شیب بدست آمده مجدداً با رعایت مهار کننده بر روی شمشه کار فرش شیب دار چهار طرفه دنبال می گردد تا سطح کاملاً مفروش شود.


آدرس دفتر مرکزی
تهران - خیابان بنی هاشم - جنب بانک سپه - کوچه طبری - مجتمع ارغوان واحد1
تلفن: (ویژه)
22326070 -021
22326050 -021
همراه:
0912-086-3060
0912-086-6030

فاکس :
22337156 -021

کد پستی :
1663737781

تعداد افراد آنلاین

سایت پذیرای 10 مهمان آنلاین

شمارنده